ธัญธารารีสอร์ท : บริการห้องพัก สถานที่ตากอากาศ ใกล้ทางขึ้นเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.tantararesort.net/tantara2556 Mon, 25 Sep 2017 13:24:28 การขอยกเลิกการจองห้องพัก http://www.tantararesort.net/tantara2556/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.tantararesort.net/tantara2556/images/icon/Apps.png

การขอยกเลิกการจองห้องพัก   ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการจองห้องพัก  7 วันก่อนถึงวันเช็คอิน   กรณีที่ท่านไม่แจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่เข้าเช็คอินตามกำหนด  จะถือเป็นการไม่เข้าพัก  และท่านไม่สามารถขอร 1484900421 ห้อง Standard http://www.tantararesort.net/tantara2556/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.tantararesort.net/tantara2556/icon/news_1379835671.jpg

ห้อง Standard

 

1379835671
ห้อง Deluxe http://www.tantararesort.net/tantara2556/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.tantararesort.net/tantara2556/icon/news_1375758219.jpg

ห้อง Deluxe

1375758219
ห้อง Superior http://www.tantararesort.net/tantara2556/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.tantararesort.net/tantara2556/icon/news_1365433356.jpg

ห้อง Superior

 

1365433356